Vaksine

INFLUENSAVAKSINEN for 2018/19 HAR KOMMET.
Pris for denne er 160 kr og den dekkes ikke av frikort. Timebestilling for dette er ikke nødvendig :)

 • Influensavaksine anbefales spesielt for:
 • Gravide i 2.og 3.trimester og gravide i 1.trimester med annen tilleggsrisiko anbefales å vaksinere seg før influensasesongen.
 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Barn og voksne med:
 • Diabetes type 1 og 2
 • Kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
 • Kronisk nevrologisk sykdom eller skade
 • Nedsatt immunforsvar
 • Svært alvorlig fedme (KMI over 40)
 • Annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege.

 

Når det gjelder reisevaksiner kan du selv ta kontakt med vaksinasjons kontoret der du bor.

 •